Sonja van der Kamp
Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Persoonlijke toelichting

Sonja van der Kamp is sinds 2018 advocaat bij Hemwood en heeft zich vanaf dat moment beziggehouden met vrijwel alle civiele aspecten van het onroerend goed recht. In het bijzonder heeft zij zich gespecialiseerd op het terrein van het huurrecht bedrijfsruimte, dat in de praktijk ook vaak een algemeen verbintenisrechtelijke achtergrond heeft. Naast advisering is Sonja bedreven in de procespraktijk.

Sonja is docente aan de Amsterdam School of Real Estate en mede auteur van het standaardwerk 'Praktijkaspecten Vastgoed' van De Kousemaeker en Van Agt (7e druk, 2007). Tevens schrijft zij regelmatig artikelen voor vastgoedpublicaties en geeft zij cursussen huurrecht. Sonja maakt ook deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte (TvHB).

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 17 september 2018

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde.

Dit modelcontract ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel. 

Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

In dit modelcontract is gekozen voor de huur van onbebouwde grond met een bouwplicht (daardoor verandert het toepasselijke huurregime in beginsel niet, zie de toelichting bij artikel 1.2 in het modelcontract). Het model is evenwel – met enige aanpassing – ook goed bruikbaar voor de huur van onbebouwde grond zonder bouwplicht. 

Dit modelcontract is bedoeld voor de huur en verhuur van parkeerruimte. Uitgangspunt van dit model is dat meerdere parkeerplaatsen op een parkeerterrein of in een parkeergarage worden verhuurd, aan een bedrijf ten behoeve van haar personeel.

Deze model-huurovereenkomst is bruikbaar in geval van de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

Dit modelcontract ziet op verhuur van 230a-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 230a-ruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een woning bij een praktijkruimte. 

Updates

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte.

Dit modelcontract ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont.

In dit modelcontract is gekozen voor de huur van onbebouwde grond met een bouwplicht (daardoor verandert het toepasselijke huurregime in beginsel niet, zie de toelichting bij artikel 1.2 in het modelcontract)

Dit modelcontract is bedoeld voor de huur en verhuur van parkeerruimte.

Deze model-huurovereenkomst is bruikbaar in geval van de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan: