Jan-Willem Raadgever
Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Persoonlijke toelichting

Jan Willem Raadgever is advocaat bij Lexence en is specialist op de vakgebieden bouwrecht, vastgoed- en aanbestedingsrecht. Hij is ervaren in het juridisch structureren van grootschalige en complexe project- en gebiedsontwikkelingstrajecten en in het opstellen van de overeenkomsten die daarbij benodigd zijn. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het voeren van (civiele) gerechtelijke procedures en in procedures ten overstaan van arbitrage-instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hij kan de top van de Nederlandse projectontwikkelaars en aannemers tot zijn cliëntenkring rekenen alsook diverse woningbouwcorporaties, gemeenten en grote (internationale) beleggers. Jan Willem treedt eveneens op als docent en publiceert regelmatig in diverse vakuitgaven.

Extra informatie

Over Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. De ruim 125 professionals van Lexence, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Zowel naar cliënten als naar de eigen organisatie werkt Lexence vanuit heldere waarden.
 
1. Lexence biedt zijn cliënten hoogwaardige oplossingsgerichte juridische ondersteuning, op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht.

  • Uitstekende service: wij zijn betrokken en willen verwachtingen overtreffen.
  • Efficient werk: wij zijn pragmatisch en wars van gedoe.
  • Hoogste kwaliteit: wij bieden diepgaande kennis en ervaring. 

2. Lexence biedt zijn mensen een inspirerende werkomgeving die permanente ontwikkeling mogelijk maakt.

  • Gedeeld enthousiasme: wij werken samen vanuit kracht.
  • Persoonlijk initiatief: wij nodigen uit tot eigen initiatief en waarderen dat.
  • Permanente groei: wij stimuleren professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lexence is een onafhankelijk kantoor dat waar dat zinvol is, samenwerkt met andere kantoren in binnen- en buitenland. Gezien haar onafhankelijkheid kan Lexence samenwerken met the right foreign firm for the job. Lexence kan daarvoor onder meer gebruikmaken van haar Meritas-netwerk, een hoogwaardig wereldwijd juridisch netwerk van onafhankelijke kantoren.

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

"Excellente schrijfstijl en juridisch goed onderbouwd!"

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 11 november 2019

Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

De naam zegt het eigenlijk al: een sloopovereenkomst is de overeenkomst die partijen sluiten wanneer er iets gesloopt dient te worden. Onder ‘slopen’ dient volgens artikel 1 lid 1 sub b van de Woningwet te worden verstaan: ‘het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan’.

Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt door de aannemer en de opdrachtgever bij de oplevering van een bouwproject.

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen de opdrachtgever en adviseurs (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs) voor het verrichten van advieswerkzaamheden bij een bouwproject.

De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren.

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals een aanbouw aan een woning, de plaatsing van een dakkapel of de constructie van een garage, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd in regie.

Updates

Deze modelhuurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de verhuur van een woonboot met een ligplaats.

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico