Jan-Willem Raadgever
Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Persoonlijke toelichting

Jan Willem Raadgever is advocaat bij Lexence en is specialist op de vakgebieden bouwrecht, vastgoed- en aanbestedingsrecht. Hij is ervaren in het juridisch structureren van grootschalige en complexe project- en gebiedsontwikkelingstrajecten en in het opstellen van de overeenkomsten die daarbij benodigd zijn. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het voeren van (civiele) gerechtelijke procedures en in procedures ten overstaan van arbitrage-instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hij kan de top van de Nederlandse projectontwikkelaars en aannemers tot zijn cliëntenkring rekenen alsook diverse woningbouwcorporaties, gemeenten en grote (internationale) beleggers. Jan Willem treedt eveneens op als docent en publiceert regelmatig in diverse vakuitgaven.

Extra informatie

Over Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. De ruim 125 professionals van Lexence, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Zowel naar cliënten als naar de eigen organisatie werkt Lexence vanuit heldere waarden.
 
1. Lexence biedt zijn cliënten hoogwaardige oplossingsgerichte juridische ondersteuning, op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht.

  • Uitstekende service: wij zijn betrokken en willen verwachtingen overtreffen.
  • Efficient werk: wij zijn pragmatisch en wars van gedoe.
  • Hoogste kwaliteit: wij bieden diepgaande kennis en ervaring. 

2. Lexence biedt zijn mensen een inspirerende werkomgeving die permanente ontwikkeling mogelijk maakt.

  • Gedeeld enthousiasme: wij werken samen vanuit kracht.
  • Persoonlijk initiatief: wij nodigen uit tot eigen initiatief en waarderen dat.
  • Permanente groei: wij stimuleren professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lexence is een onafhankelijk kantoor dat waar dat zinvol is, samenwerkt met andere kantoren in binnen- en buitenland. Gezien haar onafhankelijkheid kan Lexence samenwerken met the right foreign firm for the job. Lexence kan daarvoor onder meer gebruikmaken van haar Meritas-netwerk, een hoogwaardig wereldwijd juridisch netwerk van onafhankelijke kantoren.

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

"Excellente schrijfstijl en juridisch goed onderbouwd!"

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 06 maart 2018

Deze model-aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW wordt door aannemer en opdrachtgever als uitgangspunt gebruikt tijdens de bouw van kleinere werken.

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen de opdrachtgever en adviseurs (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs) voor het verrichten van advieswerkzaamheden bij een bouwproject.

Deze modelbrief, behorende bij de model aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW, kan worden gebruikt indien de aannemer niet op de overeengekomen opleverdatum heeft opgeleverd. De opdrachtgever kan dan aanspraak gaan maken op contractuele boetes.

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen dat in de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomend op de tekening of de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid.

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen indien de aannemer een fout constateert.

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen voor een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek die de aannemer heeft geconstateerd.

Updates

Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichti

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot d

Deze model-huurovereenkomst is geschikt voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd.

Deze model-huurovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen).

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte.