Jan van Duijvendijk
Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Persoonlijke toelichting

Jan van Duijvendijk is advocaat bij Barnsteen Advocatuur en gespecialiseerd in ontwikkelingsrecht (project- en gebiedsontwikkeling), bouwrecht, vastgoed in ruime zin, samenwerkingsverbanden, PPS-structuren en aanbestedingsrecht. Hij heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en in de top van de advocatuur. Hij heeft diepgaande kennis van de vele in dit veld voorkomende contracten. Jan schrijft of geeft vorm aan alle denkbare contracten en samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op vastgoed of de ontwikkeling daarvan.

Zijn cliënten zijn met name professionele vastgoedcliënten zoals commerciële projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, makelaars, zorginstellingen en gemeenten en partijen met een incidenteel vastgoedproject.

Extra informatie

Wie?

In 1955 ben ik, Jan van Duijvendijk, in ’s-Gravenhage geboren. Ik ben gespecialiseerd in ontwikkelingsrecht (project- en gebiedsontwikkeling), bouwrecht, vastgoed in ruime zin, samenwerkingsverbanden, PPS-structuren en aanbestedingsrecht. Ik heb diepgaande kennis van de vele in dit veld voorkomende contracten. Ik schrijf alle denkbare contracten en samenwerkingsverbanden die betrekking hebben op vastgoed of de ontwikkeling daarvan.

Cliënten en werkwijze

Mijn cliënten bevinden zich in het gehele land. Ik werk voor professionele vastgoedcliënten zoals commerciële projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, makelaars, zorginstellingen en gemeenten en zeker ook voor partijen die een incidenteel vastgoedproject hebben. Dat kunnen ook particulieren zijn.
Voor mijn cliënten maak ik graag op maat geschreven contracten, zowel voor hun bijzondere, maar ook voor hun algemene situaties. Dat doe ik vaak met speciaal ontwikkelde, nieuwe clausules. Daarnaast schrijf ik modelcontracten en verbeter ik bestaande, modellen en algemene voorwaarden.
Ik ben raadsman en vertrouwensman in de klassieke zin van het begrip advocaat. Ik sta mijn cliënten ook bij in onderhandelingen. Indien een partij een geschil heeft waar een gerede kans is dat het met creatief onderhandelen kan worden opgelost, wil en kan ik bijstaan. Barnsteen Advocatuur procedeert echter niet. 

Ervaring

Sinds september 2015 werk ik als zelfstandig advocaat in Baarn, onder de naam Barnsteen Advocatuur.

Eerdere functies:

  • advocaat en partner bij Lexence 2001 – 2015
  • hoofd juridische zaken bij Strukton 1998 – 2001
  • bedrijfsjurist bij Hollandse Beton Groep 1988 – 1998
  • bedrijfsjurist bij NV Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker 1986 – 1988
  • advocaat bij Blackstone, Rueb en Van Boeschoten (thans De Brauw Blackstone Westbroek) 1983 - 1986

Activiteiten

Ik ben Fellow Ontwikkelingsrecht aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en ben als docent verbonden aan de opleiding Projectontwikkeling van NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen). Verder ben ik co-auteur van het door de NEPROM uitgegeven Handboek Projectontwikkeling. Als Redacteur Projectontwikkeling maak ik deel uit van de redactie van 'Vastgoedcontracten', het modellenboek van Uitgeverij Den Hollander. Ik ben lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

"Een bedrijfsruimte verkopen was 10 jaar geleden gemakkelijk, nu is de concurrentie veel groter"

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 09 februari 2018

Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen.

Het gaat in deze modelbrief om de zogenoemde klachtplicht. Wie een vordering heeft op een ander (de schuldeiser) wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen.

Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV.

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin de vergoeding direct wordt afgekocht. Hierbij wordt eenmalig een vast bedrag aan de gemeente betaald, als tegemoetkoming voor de gemeente ter zake van de planschadevergoedingen.

Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat de toegekende planschadevergoedingen integraal aan de gemeente worden vergoed.

Deze model-intentieovereenkomst kan gebruikt worden bij een samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de overheid om een haalbaar project te kunnen realiseren. Vaak is de gemeente grondeigenaar, of loopt de grondrouting via de gemeente uit fiscale motieven. Ook omgekeerd geldt dat een gemeente een projectontwikkelaar nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken.

Updates

Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichti

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot d

Deze model-huurovereenkomst is geschikt voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd.

Deze model-huurovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen).

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte.