Huib Hielkema
Advocaat
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 85 782 28 20

Persoonlijke toelichting

Huib Hielkema (1960) is sinds 1990 advocaat. Hij is oprichter en partner van advocatenkantoor Hielkema & co te Amsterdam. 

Extra informatie

Huib Hielkema heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht, in het bijzonder het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte. Hielkema vervult diverse docentschappen op het gebied van het huurrecht. Hij publiceert regelmatig over huurrechtelijke onderwerpen.

Nevenfuncties en -activiteiten Huib Hielkema

 • Docent specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrechtadvocaten
 • Docent SDU Juridische opleidingen
 • Docent Academie voor de Rechtspraktijk, o.a. voor de Peergroupcursussen voor zeer ervaren huurrechtadvocaten
 • Docent Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht.
 • Lid redactie Groene Serie Huurrecht (Kluwer)
 • Lid hoofdredactie SDU Commentaar Huurrecht
 • Auteur Memo Huurrecht
 • Eindredacteur en auteur van het boek 'Burenoverlast, remedies tegen de overlastgevende huurder'
 • Auteur ‘Huurrecht Woonruimte’ (SDU)
 • Medewerker WR Tijdschrift voor Huurrecht
 • Oud-lid van de Adviescommissie Huurrecht van de Orde van Advocaten
 • Oud-bestuurslid Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

"Excellente schrijfstijl en juridisch goed onderbouwd!"

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 30 juni 2020

Deze modelhuurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de verhuur van een woonboot met een ligplaats. De wet bepaalt niet wat onder ‘woonboot’ en ‘ligplaats’ moet worden verstaan.

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot de huur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De mogelijke situaties worden uitgebreid beschreven onder extra informatie.

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt in geval van huur en verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.

Deze model-huurovereenkomst naar aard van korte duur is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. 

Dit modelcontract is geschikt voor hospitaverhuur. Met hospitaverhuur, geregeld in artikel 7:232 lid 3 BW, wordt bedoeld verhuur van een onzelfstandige woning, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf zijn hoofdverblijf heeft.

Updates

Deze modelhuurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de verhuur van een woonboot met een ligplaats.

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico