Huib Hielkema
Advocaat
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 85 782 28 20

Persoonlijke toelichting

Huib Hielkema is naamgever en nestor van Hielkema & co. Hij verpandde in de jaren tachtig zijn hart aan het huurrecht en die passie is daarna nooit meer geluwd. Vakgenoten riepen Huib eerder uit tot één van de beste huurrechtadvocaten van het land. Hij heeft enorm veel kennis en ervaring en deelt die ook graag, bijvoorbeeld met cliënten en vakgenoten. Zo is Huib lid van de Adviescommissie Huurrecht van de Orde van Advocaten. Daarnaast publiceert hij artikelen in vakbladen, geeft seminars en colleges en strijdt voor verbetering van de wetgeving op het gebied van huurrecht. Huib is als auteur en redacteur verbonden aan meerdere gerenommeerde vakpublicaties en geeft les bij verscheidene postdoctorale opleidingen. Bij wat hij ook doet, Huib houdt altijd oog voor de mens achter de zaak.

Extra informatie

Huib werkte na zijn studie Rechten (1978-1984) bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam. In 1991 begon hij als partner bij Unger Hielkema advocaten. Sinds 1 januari 2015 is Huib partner bij Hielkema & co.

Nevenfuncties en -activiteiten

 • Lid van de Adviescommissie Huurrecht van de Orde van Advocaten.
 • Voormalig bestuurslid Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).
 • Docent postacademisch onderwijs Universiteit Utrecht.
 • Docent postacademisch onderwijs Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 • Docent specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrechtadvocaten.
 • Docent SDU Juridische opleidingen.
 • Docent Academie voor de Rechtspraktijk, o.a. voor de Peergroupcursussen voor zeer ervaren huurrechtadvocaten.
 • Docent Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht.
 • Lid hoofdredactie Groene Serie Huurrecht.
 • Hoofdredacteur SDU Commentaar Huurrecht.
 • Auteur Memo Huurrecht.
 • Eindredacteur en auteur van het boek “Burenoverlast, remedies tegen de overlastgevende huurder".
 • Auteur ‘Huurrecht Woonruimte’ SDU.
 • Medewerkerschap WR Tijdschrift voor Huurrecht.

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

"Excellente schrijfstijl en juridisch goed onderbouwd!"

Contracten van redacteur
Bijgewerkt 01 maart 2019

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot de huur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De mogelijke situaties worden uitgebreid beschreven onder extra informatie.

Deze model-huurovereenkomst kan worden gebruikt in geval van huur en verhuur van woonruimte op basis van de Leegstandwet.

Dit modelcontract is geschikt voor hospitaverhuur. Met hospitaverhuur, geregeld in artikel 7:232 lid 3 BW, wordt bedoeld verhuur van een onzelfstandige woning, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf zijn hoofdverblijf heeft.

Deze model-huurovereenkomst naar aard van korte duur is primair bedoeld voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. 

Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

Deze model- huurbeëindigingsovereenkomst behelst de afspraken die doorgaans bij tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst worden gemaakt.

Updates

Door middel van een concerngarantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtspersoon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichti

Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot d

Deze model-huurovereenkomst is geschikt voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd.

Deze model-huurovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen).

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte.