Bas Le Large
Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Persoonlijke toelichting

Bas Le Large is sinds 1997 advocaat en vastgoedspecialist. Zijn specialisaties zijn huurrecht (woon/bedrijfsruimte), koop-/verkooptransacties, erfpacht- en contractenrecht. Het accent van zijn praktijk ligt op het adviseren en procederen ten behoeve van winkelketens, (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars, makelaars en andere bedrijven en instellingen die met vastgoed te maken hebben.

  Persoonlijk

  Bas is een bevlogen vastgoed advocaat met humor. Hij is zeer oplossingsgericht en adviseert zijn cliënten strategisch om tot een passende oplossing te komen. Hij is een goede onderhandelaar.

  Bas publiceert regelmatig op zijn rechtsgebieden onder andere in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte waarvan hij vaste medewerker is. Bas zit in de redactie van het Vastgoed Contracten Boek, het meest complete vastgoedmodellenboek van Nederland. Daarnaast doceert Bas regelmatig huurrecht aan studenten van de Universiteit Utrecht. Bas is arbiter op het gebied van huurrecht en wordt regelmatig gevraagd voor fora bij vastgoed congressen. Tot slot is Bas waarnemend Deken van de Orde van Advocaten Arrondissement Midden Nederland.

  Zijn vrije tijd besteedt Bas tijd aan zeilen, voetbal, golf, skiën en drums. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

  Extra informatie

  Opleidingen

  Bas heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en daarna de advocatenopleiding van de Orde van Advocaten voltooid. Vervolgens heeft hij de specialisatie opleiding van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) succesvol afgerond.

  Specialismen

  • Huurrecht Woon/Bedrijfsruimten
  • Koop-/Verkooptransacties vastgoed
  • Erfpachtrecht
  • Contractenrecht
  • Procesrecht

  Contactformulier

  Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

  Contracten van redacteur
  Bijgewerkt 11 november 2019

  Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

  Dit model-koopcontract, ook wel veilingkoopovereenkomst woonruimte genoemd, kan als leidraad worden gebruikt bij de executieveiling van een woning.

  In dit modelcontract wordt verstaan onder time-sharing een overeenkomst waarbij een consument het recht heeft om voor meer dan één verblijfsperiode gebruik te maken van één of meer overnachtingsaccommodaties.

  Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt.

  Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij de oprichting van een belangenvereniging voor huiseigenaren.

  Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst niet-NVM woonruimte waarin aanspraak wordt gemaakt op de voor ontbinding overeengekomen boete. Dit onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de keuze die in dit model wordt gemaakt is het model te gebruiken door zowel de koper als de verkoper.

  Updates

  Deze modelhuurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de verhuur van een woonboot met een ligplaats.

  Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil.

  Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

  Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

  Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico