Bas Le Large
Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Persoonlijke toelichting

Bas Le Large is sinds 1997 advocaat en vastgoedspecialist. Zijn specialisaties zijn huurrecht (woon/bedrijfsruimte), koop-/verkooptransacties, erfpacht- en contractenrecht. Het accent van zijn praktijk ligt op het adviseren en procederen ten behoeve van winkelketens, (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars, makelaars en andere bedrijven en instellingen die met vastgoed te maken hebben.

  Persoonlijk

  Bas is een bevlogen vastgoed advocaat met humor. Hij is zeer oplossingsgericht en adviseert zijn cliënten strategisch om tot een passende oplossing te komen. Hij is een goede onderhandelaar.

  Bas publiceert regelmatig op zijn rechtsgebieden onder andere in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte waarvan hij vaste medewerker is. Bas zit in de redactie van het Vastgoed Contracten Boek, het meest complete vastgoedmodellenboek van Nederland. Daarnaast doceert Bas regelmatig huurrecht aan studenten van de Universiteit Utrecht. Bas is arbiter op het gebied van huurrecht en wordt regelmatig gevraagd voor fora bij vastgoed congressen. Tot slot is Bas waarnemend Deken van de Orde van Advocaten Arrondissement Midden Nederland.

  Zijn vrije tijd besteedt Bas tijd aan zeilen, voetbal, golf, skiën en drums. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

  Extra informatie

  Opleidingen

  Bas heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en daarna de advocatenopleiding van de Orde van Advocaten voltooid. Vervolgens heeft hij de specialisatie opleiding van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) succesvol afgerond.

  Specialismen

  • Huurrecht Woon/Bedrijfsruimten
  • Koop-/Verkooptransacties vastgoed
  • Erfpachtrecht
  • Contractenrecht
  • Procesrecht

  Contactformulier

  Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

  Contracten van redacteur
  Bijgewerkt 09 februari 2018

  Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst niet-NVM woonruimte waarin aanspraak wordt gemaakt op de voor ontbinding overeengekomen boete. Dit onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de keuze die in dit model wordt gemaakt is het model te gebruiken door zowel de koper als de verkoper.

  Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst woonruimte (niet-NVM).

  Een akte van levering is nodig om een onroerende zaak, in dit modelcontract gaat het om een appartement, over te dragen van verkoper op koper.

  Om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper is een akte van levering nodig, in dit modelcontract gaat het om de levering van bedrijfsruimte eigendom.

  Dit model-koopcontract kan worden gebruikt in geval van koop en verkoop van bedrijfs-onroerendgoed door NVM makelaars.

  Het onderhavige model kan worden gebruikt voor de verkoop van een woning op erfpacht. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen.

  Updates

  Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte.

  Dit modelcontract ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont.

  In dit modelcontract is gekozen voor de huur van onbebouwde grond met een bouwplicht (daardoor verandert het toepasselijke huurregime in beginsel niet, zie de toelichting bij artikel 1.2 in het modelcontract)

  Dit modelcontract is bedoeld voor de huur en verhuur van parkeerruimte.

  Deze model-huurovereenkomst is bruikbaar in geval van de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan: