Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelrapport kan worden gebruikt zowel bij de voorinspectie van verhuurde woonruimte als bij de voorinspectie van verhuurde 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-) dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst zelf opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkostenclaims (gedeeltelijk) worden afgewezen, zie bijvoorbeeld Ktr. Zutphen 9 maart 1999, WR 1999, 49; Ktr. Apeldoorn 31 maart 1999, WR 2000, 6, Ktr. Rotterdam 1 oktober 1999, WR 2000, 43 en Hof Den Haag 6 oktober 2011, LJN BT6832, Ktr. Utrecht 20 juli 2011, WR 2011, 119 en Ktr. Overijssel 28 maart 2017, 5511866 CV 16-8266. Het opstellen van een voorinspectierapport vormt de eerste stap in een zorgvuldige opleveringsprocedure.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.