Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen.

Normaliter zal de opdrachtgever aan een architect opdracht verstrekken om een ontwerp te vervaardigen voor een bepaald bouwwerk om vervolgens een aannemer in te schakelen voor de uitvoering van dat ontwerp. Kenmerkend voor een bouwteam is echter dat bij de totstandkoming van het ontwerp niet alleen de ontwerpende partijen, maar ook reeds de uitvoerende partij, de aannemer, wordt betrokken. Dit heeft tot voordeel dat de opdrachtgever in de ontwerpfase al kan beschikken over de specifieke uitvoeringsdeskundigheid van de aannemer, waardoor doorgaans een efficiënter ontwerp tot stand komt. Daarnaast hebben vaak ook andere disciplines zitting in het bouwteam. Iedere deelnemer aan het bouwteam dient zijn specifieke ervaring en deskundigheid in het bouwteam in te brengen. De bouwteamovereenkomst regelt de (rechts)verhoudingen van de deelnemers aan het bouwteam.

In 1992 heeft VGBouw (inmiddels opgegaan in Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infra bedrijven) een commissie in het leven geroepen teneinde een model bouwteamovereenkomst op te stellen omdat daar in de praktijk behoefte aan bestond. De samenstelling van de commissie was als volgt: mr. H. Funnekotter (VGBouw), mr. A. Henderson (TBI Holdings B.V.), mr. H.W.R.A.M. Janssen (Vermeer Ver. Bedrijven B.V.), mr. K. Waasdorp (BAM Groep N.V.), mr.drs. W.H. van de Wal (Ballast Nedam B.V.), Prof.mr. M.A.M.C. van den Berg (RU Leiden / KU Brabant), mr. D.E. van Werven en mr. G.J. Lantink (beiden verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht).

In de regel zal de opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de bouwteamovereenkomst al separate (ontwerp) opdrachten aan de ontwerpende partijen hebben verstrekt, waarin de tussen hen geldende verplichtingen zijn vastgelegd. In die separate overeenkomsten wordt doorgaans vermeld dat samengewerkt zal worden in bouwteamverband. De eigenlijke ontwerpovereenkomst wordt derhalve niet in de bouwteamovereenkomst opgenomen.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.