Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt.

Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde in staat te stellen de zaak te kopen. Uit de wet volgt de mogelijkheid van voorkeursrechten voor Gemeenten (artikel 10 lid 1 WVG), de pachter (artikel 7:378-384 BW) en het Bureau Beheer Landbouwgronden krachtens artikel 37 van de Wet agrarisch Grondverkeer 1981 (WAG).

Het recht van voorkeur of voorkeursrecht wordt vaak verward met de koopoptie (of het recht van koop). De koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs.

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.