Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt bij de aanvang van een huurovereenkomst zowel met betrekking tot woonruimte als met betrekking tot 290-bedrijfsruimte of overige ruimte.

Artikel 224 lid 2 van boek 7 BW bepaalt: ‘Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.’ Als gevolg van dit artikel, dat van toepassing is op overeenkomsten die op of na 1 augustus 2003 zijn gesloten, is het vooral voor de verhuurder van groot belang dat bij aanvang van de huur een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt opgemaakt. Bij gebreke hiervan kan de huurder immers aan het einde van de huurovereenkomst stellen dat hij het gehuurde in de staat heeft ontvangen zoals het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst is. Tegen deze stelling is weliswaar tegenbewijs toegestaan, maar in de praktijk is dit tegenbewijs moeilijk te leveren wanneer er geen proces-verbaal van oplevering is opgesteld bij aanvang van de huurovereenkomst.

In geval van woonruimte (zie huurovereenkomst woonruimte) mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7:224 lid 2 BW. Voor andere ruimte dan woonruimte is artikel 7:224 lid 2 BW van regelend recht; in huurovereenkomsten die daarop betrekking hebben, kan derhalve een andere regeling worden afgesproken (bijvoorbeeld dat de huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen), hetgeen in de praktijk in het merendeel van de gevallen ook gebeurt. Indien de bewijslast wordt omgekeerd, is de aanwezigheid van een proces-verbaal uiteraard vooral in het belang van de huurder.

In alle gevallen geldt dat duidelijkheid omtrent de toestand van het gehuurde bij aanvang van de huur het risico op misverstanden tussen de huurder en de verhuurder bij oplevering aan het einde van de huur zoveel mogelijk kan voorkomen.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.