Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 39,00  excl. BTW

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen de opdrachtgever en adviseurs (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs) voor het verrichten van advieswerkzaamheden bij een bouwproject.

De DNR 2005 is in 2011 lichtelijk herzien omdat na enkele jaren van gebruik, gebleken was dat sommige bepalingen beter geformuleerd konden worden. Ook is de regeling voor wat betreft de aansprakelijkheid gewijzigd. De DNR 2011 is een herziene versie van de DNR 2005. De DNR 2005 (DNR staat overigens voor “De Nieuwe Regeling”) is tot stand gekomen uit een initiatief tussen de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) enerzijds en de toenmalige Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus (ONRI) anderzijds om gezamenlijk een nieuwe regeling te ontwikkelen die betrekking zou hebben op de relatie tussen de opdrachtgever en de adviseur. Voordat de DNR 2005 tot stand kwam was het gebruikelijk dat indien een opdrachtgever met een raadgevend ingenieur contracteerde, hij dat deed op basis van de zogenaamde RVOI 2001 en met een architect werd veelal gecontracteerd op basis van de zogenaamde SR 1997. De verschillende disciplines die in de bouw actief zijn met ontwerp, advies en management kregen echter steeds vaker eerder met elkaar in het proces te maken, omdat zij namelijk steeds vroegtijdiger werden ingeschakeld om met elkaar te komen tot een geïntegreerd ontwerp. Vandaar dat branchebreed de noodzaak werd gezien om tot een nieuwe regeling te komen. Deze regeling zou dan de SR 1997 en de RVOI 2001 dienen te vervangen. Op deze manier zou op een gelijkluidende manier de verhouding tussen opdrachtgever en de ontwerpende partijen worden geregeld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de DNR 2005, die dus de RVOI 2001 en de SR 1997 verving. Bij de totstandkoming van de DNR 2005 waren overigens eveneens betrokken de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) alsmede de Vereniging van Samenwerkende Architecten en Bouwadviseurs (SAB).

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.