Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contractbeschrijving

€ 39,00  excl. BTW

Dit model is bedoeld voor onderverhuur. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde. De onderhavige overeenkomst is ‘overeenkomst van onderhuur’ genoemd, zodat de overeenkomst als zodanig goed herkenbaar is. In de praktijk is aan de titel van de overeenkomst meestal niet te zien dat het om onderhuur gaat en krijgt de overeenkomst van onderhuur gewoon de benaming ‘huurovereenkomst’. Veelal kan wel uit de tekst van de overeenkomst worden opgemaakt dat het om een overeenkomst van onderhuur gaat. In de eerste plaats omdat vaak expliciet een verwijzing naar de hoofdhuurovereenkomst is opgenomen en/of deze als bijlage aan de onderhuurovereenkomst is gehecht. In de tweede plaats is de duur van de onderhuurovereenkomst vaak uitdrukkelijk gekoppeld aan die van de hoofdhuurovereenkomst.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.