Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren.

Om die reden is het van groot belang dat de overeenkomst van onderaanneming nauw aansluit op de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Zulks geldt niet alleen voor de aard en omvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, maar tevens voor de voor de uitvoering van belang zijnde (administratieve) voorwaarden. De hoofdaannemer zal de door hem aangenomen verplichtingen immers één op één willen doorleggen naar de door hem ingeschakelde onderaannemer. De inhoud van de op te stellen overeenkomst van onderaanneming is dan ook sterk afhankelijk van de inhoud van de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Deze modelovereenkomst van onderaanneming bevat om die reden veel voorkomende algemene bepalingen die in het voorkomende geval steeds dienen te worden aangepast aan de daaraan ten grondslag liggende hoofdaannemingsovereenkomst en overige omstandigheden van de specifieke opdracht.

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.