Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV.

Zie ook aldaar voor een beschrijving van het hoe en waarom van deze achtergestelde lening. De leningen die met dit model kunnen worden vastgelegd, zijn bestemd om te worden gebruikt voor extra kapitaalverschaffing aan de betreffende commanditaire vennootschap (CV). Alle vennoten in de CV, dus ook de beherend vennoot, zorgen voor een bescheiden eerste kapitaal. Vervolgens kan extra geld worden geleend. Soms geschiedt dat door externe financiering met behulp van banken; een andere mogelijkheid is dat de vennoten meer kapitaal verschaffen. Dat doen dan alleen de commanditaire vennoten.

Bekijk hier de bij deze overeenkomst van geldlening behorende Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie.

Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.