Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten.

Deze akte met de statuten van een BV is een van de standaardbijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een project. Zie het modelcontract Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een algemene uitleg. Kort gezegd komt het er op neer dat de initiatiefnemers nadat ze die samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend eerst samen een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – een BV – oprichten. Deze BV gaat dan dienen als de beherend vennoot. We zien dat terug in de doelomschrijving.

Het overgrote deel van deze oprichtingsakte bestaat uit gebruikelijke teksten voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een integrale beschrijving van het hoe en waarom zou een handboek voor het vennootschapsrecht kunnen opleveren. Dat valt buiten het bestek van dit modellenboek. Het gaat er met dit model en de toelichting om te beschrijven wat relevant is in het kader van de CV-BV-constructie met – in dit geval – twee initiatiefnemende partners voor een groot project. Daarbij zal men met grote nauwkeurigheid de aansturing willen regelen van deze Beheer-BV als beherend vennoot van de CV, en zal men binnen het bestuur van deze BV ook een vetorecht willen hebben, teneinde onwelgevallige besluiten te kunnen voorkomen. Zou het om een eenvoudiger project gaan, dan zou een tweehoofdige directie mogelijk wat zwaar kunnen zijn. Men ziet voor eenvoudigere projecten ook wel een eenhoofdige directie, dus een projectdirecteur, in wie beide initiatiefnemers vertrouwen stellen. Met een goed directiereglement, dat de bevoegdheden van het bestuur beperkt, kan men dan voldoende aansturing van het bestuur bereiken. Over deze aspecten meer in de toelichting op de bepalingen die deze zaken regelen.

Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.