Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij de oprichting van een belangenvereniging voor huiseigenaren.

De wet kent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en die met een beperkte rechtsbevoegdheid. Zowel de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als die met volledige rechtsbevoegdheid bezitten op grond van art. 2:3 BW rechtspersoonlijkheid. De vereniging die bij notariële akte is opgericht, is op grond van art. 2:27 BW volledig rechtsbevoegd. Het verschil met de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid blijkt uit art. 2:30 BW: de laatste kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn. Zie voor de definitie van registergoederen art. 3:10 BW. Daarnaast is het bestuur van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden uit rechtshandelingen die tijdens hun bestuur opeisbaar zijn geworden. Deze aansprakelijkheid duurt volgens lid 2 ook na aftreden voort voor in dat lid omschreven schulden. Blijkens lid 4 beperkt een inschrijving van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de aansprakelijkheid van het bestuur enigszins. Nu de onderhavige vereniging bij notariële akte wordt opgericht, heeft deze volledige rechtsbevoegdheid.

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.