Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde.

Het is aan te raden in de titel te vermelden ‘overeenkomst van onderhuur’, zodat de overeenkomst als zodanig goed herkenbaar is. In de praktijk is aan de titel van de overeenkomst meestal niet te zien dat het om onderhuur gaat en krijgt de overeenkomst van onderhuur gewoon de benaming ‘huurovereenkomst’. Veelal kan wel uit de tekst van de overeenkomst worden opgemaakt dat het om een overeenkomst van onderhuur gaat. In de eerste plaats omdat vaak expliciet een verwijzing naar de hoofdhuurovereenkomst is opgenomen en/of deze als bijlage aan de onderhuurovereenkomst is gehecht. In de tweede plaats is de duur van de onderhuurovereenkomst vaak uitdrukkelijk gekoppeld aan die van de hoofdhuurovereenkomst. 

In geval van onderhuur van 290-bedrijfsruimte of (zelfstandige) woonruimte dient de modelhuurovereenkomst ‘Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’ (op 17 september 2012 door de ROZ vastgelegd) respectievelijk ‘Woonruimte’ (op 20 maart 2017 door de ROZ vastgesteld, beide te vinden op www.roz.nl) als basis te worden gebruikt.

Updates

Onderhuurovereenkomst kantoorruimte en andere 230a-bedrijfsruimte
Onderhuurovereenkomst kantoorruimte en andere 230a-bedrijfsruimte
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload het Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl). 

Voornoemd model kan met behulp van dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor Onder(ver)huur. 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.