Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-koopovereenkomst kan uit uitgangspunt gebruikt worden bij een economische eigendomsoverdracht.

Een economische eigendomsoverdracht van een goed heeft tot gevolg dat de economisch eigenaar met betrekking tot dat goed in een positie wordt gebracht waarin hij met betrekking tot dat goed dezelfde belangen heeft als ware hij juridisch eigenaar. Alle voor- en nadelen met betrekking tot het goed, komen in beginsel bij de economisch eigenaar te liggen. De juridisch eigendom heeft de economisch eigenaar echter niet. Degene die het goed verkoopt en in economische eigendom overdraagt, blijft eigenaar. De economisch eigenaar wordt eerst juridisch eigenaar nadat het goed (conform artikel 3 van het model) aan hem geleverd is. Zolang de juridische eigendom niet is geleverd, is de economisch eigenaar ook niet de bezitter van het goed. Hij houdt het goed juridisch gezien voor de juridisch eigenaar (houderschap). Voor een economische eigendomsoverdracht werd in het verleden vaak gekozen omdat de overdracht van de economische eigendomsoverdracht niet leidde tot de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting. Heden ten dage wordt de overdrachtsbelasting verschuldigd ook indien het goed in economische eigendom wordt overgedragen.

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.