Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bouwgrond, welke bestemd is bebouwd te worden met woonruimte.

Of er volgens de wet sprake is van een bouwterrein is afhankelijk van de in noot 6 genoemde voorwaarden. Indien men een woning wenst te bouwen op een onroerende zaak met opstal dan kan het NVM model koopovereenkomst woning worden gebruikt. Daarin dient dan wel als ontbindende voorwaarde opgenomen te worden dat men een bouwvergunning en een sloopvergunning kan verkrijgen. Dat laatste indien men de opstal wenst af te breken. Indien de verkoper verplicht is bouwrijpe grond te leveren (zie noot 6) dan dient de verkoper voor de sloop te zorgen en zal een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de sloopvergunning ten behoeve van de verkoper dienen te worden opgenomen in de koopovereenkomst. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen. Beoogd met het model is een overeenkomst waarbij de afnemer een persoon betreft die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf maar de toelichtingen belichten ook het geval dat de koper wel handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.