Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Een recht van koop of koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs.

De koopovereenkomst komt door een enkele verklaring van de gerechtigde tot stand. Het optierecht is overdraagbaar indien het niet met het oog op de persoon van de gerechtigde is verleend. De koopoptie wordt vaak verward met het recht van voorkeur of voorkeursrecht. Een recht van voorkeur is een door de wet of bij contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar van die zaak te eisen dat deze haar allereerst aan hém te koop aanbiedt. Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde wel in staat te stellen de zaak te kopen. Bij een recht van voorkeur ligt de koopprijs veelal niet vooraf vast. De koopprijs zal gelijk zijn aan de waarde van het registergoed in het economisch verkeer per de datum waarop het registergoed wordt aangeboden (zie Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht Asser, Bijzondere overeenkomsten, 5-I. Koop en ruil, Hoofdstukken I-IX, III Totstandkoming en nulliteiten, § 3. Koopoptie; voorkooprecht; voorkeursrecht).

Advocaat
Wittevrouwensingel 1
3581 GA Utrecht
Nederland
Telefoonnummer: 030 - 23 22 373

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.