Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Deze model-huurovereenkomst is bruikbaar in geval van de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt verstaan:

  • een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur, bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
  • een (gedeelte van een) gebouwde onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; en
  • een onroerende zaak die krachtens een huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

Tot de 290-bedrijfsruimte worden ook gerekend de onroerende aanhorigheden, de bij een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van de bedrijfsruimte, afhankelijke woning (artikel 7:290 lid 3 BW).

Voor de huur en verhuur van 230a-bedrijfsruimte bekijk het modelcontract Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW.

 

Updates

Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 17 december 2012 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’’.
 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.