Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

In dit modelcontract is gekozen voor de huur van onbebouwde grond met een bouwplicht (daardoor verandert het toepasselijke huurregime in beginsel niet, zie de toelichting bij artikel 1.2 in het modelcontract). Het model is evenwel – met enige aanpassing – ook goed bruikbaar voor de huur van onbebouwde grond zonder bouwplicht. 

De huur van een standplaats voor een woonwagen valt onder de woonruimtebepalingen (zie hiervoor de modelhuurovereenkomst ‘Woonruimte’, vastgesteld door de ROZ op 20 maart 2017, te vinden op www.roz.nl); de huur van grond met een kampeerbestemming onder de bepalingen inzake 290-bedrijfsruimte. Als er in of op de grond voorzieningen zijn aangebracht, werd in de rechtspraak al snel aangenomen dat sprake was van de huur van gebouwd onroerend goed en niet van de huur van ongebouwd onroerend goed.

In geval van huur van gebouwd onroerend goed is een ander huurregime van toepassing dan in geval van huur van ongebouwd onroerend goed, te weten het regime voor 290-bedrijfsruimte of 230a-ruimte.

Op de huur van ongebouwd onroerend goed, zoals onbebouwde grond, zijn (slechts) de algemene huurbepalingen (artikelen 7:201 tot en met 7:230 en 7:231 BW) van toepassing.

Updates

Huurovereenkomst onbebouwde grond
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl). 
 
Voornoemd model kan met dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor de verhuur van onbebouwde grond. In de titel dient te worden vermeld dat het gaat om de verhuur van ‘Onbebouwde grond’. De artikelen 1.4 t/m 1.6 en 8 t/m 10 kunnen voor deze specifieke overeenkomst worden weggelaten. 

 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.