Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract is bruikbaar in geval van de verhuur van 230a-bedrijfsruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een gebouwde onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woonruimte of 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, restaurants en tankstations). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandelsbedrijf.

Op de verhuur van 230a-ruimte is, naast de algemene huurbepalingen (artikelen 7:201 tot en met 7:230 en 7:231 BW), artikel 7:230a BW van toepassing. Artikel 7:230a BW voorziet (anders dan de artikelen die gelden voor 290-bedrijfsruimte) niet in huur(prijs)bescherming van de huurder van 230a-ruimte, doch op grond hiervan geniet de huurder wel ontruimingsbescherming.  Zie daarover de toelichting bij artikel 3.1 in deze aanvulling. 

Voor de huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte is het modelcontract Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW bruikbaar. 

 

Updates

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl). 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.