Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

Dit modelcontract ziet op verhuur van 230a-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 230a-ruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een woning bij een praktijkruimte. 

Onder 230a-ruimte wordt verstaan een gebouwde on­roerende zaak of gedeelte daarvan, welke is noch woon­ruimte, noch bedrijfsruimte zoals in artikel 7:290 BW omschreven. Voorbeelden hiervan zijn kantoor- en opslagruim­te. Als in één overeenkomst zowel woonruimte als 230a-bedrijfsruimte worden verhuurd, doet zich de vraag voor welk huurregime op de overeenkomst van toepassing is. Op basis van in de rechtspraak ontwikkelde regels, geldt dat alsdan moet worden bezien of de huurovereenkomst kan worden gesplitst in twee afzonderlijke overeenkomsten. Hiervoor moet worden gekeken naar de feitelijke situatie. Een huurovereenkomst kan (bijvoorbeeld) gesplitst worden als het gaat om de verhuur van twee afzonderlijke, zelfstandige ruimten. Als bij aanvang van de huur al duidelijk is dat in wezen twee afzonderlijke ruimten worden verhuurd, verdient het voor alle duidelijkheid veelal aanbeveling om twee afzonderlijke huurovereenkomsten aan te gaan: één op basis van het modelcontract voor de huur van woonruimte en één op basis van het modelcontract voor 230a-ruimte.

Updates

Gemengde huurovereenkomst kantoorruimte en andere ruimte in de zin van artikel 7:230a BW met woonruimte
Geactualiseerd op: 1 juli 2018

Extra informatie

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld  met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl).  
 
Voornoemd model kan met behulp van dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor de verhuur van kantoorruimte en andere 230a bedrijfsruimte met woonruimte (‘gemengde huurovereenkomst’). In de titel dient te worden vermeld dat het gaat om een (gemengde) huurovereenkomst voor bedrijfsruimte en woonruimte; 

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.