Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 49,00  excl. BTW

In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen indien de aannemer een fout constateert.

Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel te noemen: UAV 2012). De waarschuwingsplicht op basis van paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 is een relatief algemene waarschuwingsplicht. Daaruit blijkt dat de aannemer de directie moet waarschuwen indien constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bouwstoffen of hulpmiddelen zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk zou overgaan. Het uitgangspunt van de UAV 2012 is dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede de namens hem gegeven orders en aanwijzingen, en de opdrachtgever aansprakelijk is voor de bouwstoffen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld.

Naast de waarschuwingsplicht die volgt uit paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 bestaan de waarschuwingsplichten die volgen uit paragraaf 2 lid 5 UAV 2012 en paragraaf 29 lid 1 UAV 2012. De waarschuwingsplicht die volgt uit paragraaf 2 lid 5 UAV 2012 betreft kennelijke tegenstrijdigheden in het bestek. Op basis van paragraaf 29 lid 1 UAV 2012 heeft de aannemer een waarschuwingsplicht inzake tegenstrijdigheden in de beschrijving van de in het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende op de tekening. Voor beide andere waarschuwingsplichten zijn ook modelbrieven beschikbaar.:

Brief waarschuwing klaarblijkelijke tegenstrijdigheden als bedoeld in paragraaf 2 lid 5 UAV 2012

Brief waarschuwing afwijkende beschrijving of afmetingen als bedoeld in paragraaf 29 UAV 2012

Advocaat/Partner
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 5736 768

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.