Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 150,00  excl. BTW

De verhuurder bedingt doorgaans dat de huurder, ter waarborging van de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, een bankgarantie afgeeft. Door middel van een bankgarantie stelt een bank zich garant voor met de huurovereenkomst samenhangende (financiële) verplichtingen.

Een alternatief voor het afgeven van een bankgarantie is het afgeven van een concerngarantie. Zie voor de voordelen en nadelen van het afgeven van een concerngarantie ten opzichte van bankgarantie, de toelichting bij het modelcontract voor de concerngarantie. Het komt ook wel voor dat een concerngarantie naast een bankgarantie wordt verstrekt.

Advocaat/partner
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland
Gsm-nummer: +31 20 795 31 53

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.