Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Beschikbare
Bestandsformaten

Beschikbare
Bestandsformaten

Contractbeschrijving

€ 49,00  excl. BTW

Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen.

Het gaat in dit model om het leerstuk van de zogenoemde klachtplicht en dan met name om de problematiek van de bewijslast. We verwijzen hier allereerst naar de toelichting op het model voor een brief met een klacht over een gebrek, die uiteraard voorafgaat aan een brief waarvoor dit model is geschreven. We brengen in herinnering wat de plicht om te klagen inhoudt. Wie een vordering heeft op een ander wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. De plicht om te klagen dient ter bescherming van degene die wordt aangesproken: hij moet er eventueel nog iets aan kunnen doen en zijn bewijspositie mag niet zonder reden worden ondergraven.

Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen. Over die tijdigheid valt het nodige te zeggen en dat kan aanleiding geven voor verweren als men een klachtbrief heeft ontvangen. Ook andere aspecten kunnen aanleiding zijn voor verweer.

De klachtplicht dient zoals gezegd ter bescherming van degene die de beweerd slechte prestatie heeft geleverd, dus de schuldenaar. Deze notie biedt een aanknopingspunt om te bepalen wat ‘tijdig’ is in de context van de klachtplicht. Als iemand zieke kuikentjes heeft ontvangen die zijn besmet met vogelpest, dan is de klachtplicht kort, veel korter dan de twee maanden die wel als vuistregel wordt aangehouden, en welke termijn bij consumentenkoop geldt volgens de hierboven geciteerde wetstekst. Maar dit dient slechts ter illustratie van hoe het begrip ‘tijdig’ afhangt van de omstandigheden. Want dit model gaat over vastgoed, en wriemelende kuikentjes kunnen bij uitstek niet als vastgoed worden beschouwd.

Advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 53 623 821

Contactformulier

Wilt u een vraag stellen aan de redacteur? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.